top of page

Onstaan van onze club

Op 1 augustus 1992 richtte Sensei Jan Wellens de Lommelse Ju Jitsu School op.

Op 1 augustus 2005 veranderde de naam in Zensation-Martial Arts. 

Het is een samensmelting van 2 woorden: ZEN en SENSATION.

ZEN = harmonie tussen lichaam en geest

SENSATION = het gevoel, de gewaarwording

Wij staan voor:

Een goede en veilige conditietraining aangepast aan elke leeftijd en niveau;

Het aanleren van technieken op een didactische verantwoorde manier rekening houdend met het individuele leertempo;

Een degelijke pedagogische vorming;

Het spelenderwijs aanleren van Ju Jitsu voor kinderen onder de 14 jaar;          

Gestructureerde en gedisciplineerde aanpak voor hyperactieve kinderen;

Een recreatieve- of competitieve beoefening;

Een aangename sociale trainingssfeer;

Gediplomeerde lesgevers + EHBO diploma;

Verschillende nevenactiviteiten tijdens de loop van het seizoen;

Een non agressieve benadering van het Ju Jitsu = Een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht.

Onze hoofdtrainer is:

3de dan Ju Jitsu

jeugdcoördinator

afgestudeerd in de Lichamelijke Opvoeding

conditie- en fitnessinstructeur

opvoeder in het buitengewoon onderwijs

bottom of page